Pracownia Sterowania i Optymalizacji

Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemˇw Sterowania
Wydzia│ Elektroniki, Politechnika Wroc│awska, Wroc│aw
Nauka
E-mail
Doktoranci
prof. dr hab. in┐. Zygmunt HASIEWICZ
dr hab. in┐. Ryszard KLEMPOUS
dr in┐. Jerzy KOTOWSKI
dr hab. in┐. Grzegorz MZYK, prof. PWr
dr in┐. Ewa SZLACHCIC
dr hab. in┐. Przemys│aw îLIWIĐSKI, prof. PWr (Kierownik Pracowni)
dr in┐. Pawe│ WACHEL
prof. dr hab. in┐. W│odzimierz GREBLICKI, Professor Emeritus
dr in┐. Barbara úYSAKOWSKA
Katedra
Wydzia│
Politechnika
Uczelnie we Wroc│awiu


Kontakt